Oppdatert klubbhåndbok


Hjemmesiden er nå oppdatert med revidert utgave av "Klubbhåndboken" som ble presentert på årsmøte i år.

I klubbhåndboken finner dere svar på de viktigste spørsmålene om klubben samt beskrivelser på ulike regler og rutiner internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Håndboka er tenkt som et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.

Det anbefales at løpere, foresatte og trenere leser gjennom og sette seg inn i dokumentet.

Dere finner den under menyen "medlem"

CAPS TITLE

 Våre samarbeidspartnere:

Jevnaker Kunstisbane 

 

Åpningsstider

Man-fre 10.00 - 21.00

Lør-søn 11.00-21.00

 

Åpningsstider Sportskafe

Stengt inntil videre pga Korona restriksjoner. 

 

Treningstider

Tirsdag  18.00-20.00

Onsdag  18.00-20.00 (klubbløp)

Torsdag 18.00-19.30

Lørdag   10.00-11.00

Søndag  10.00-11.00