top of page

Informasjon fra årsmøte og innkalling til ekstraordinært årsmøte

Medlemmer Jevnaker IF Skøyter

Årsmøte for Jevnaker IF Skøyter ble avholdt som planlagt torsdag 28. mars i sportskafèen. Referat fra møtet ligger vedlagt. I år var følgende styremedlemmer på valg: Liv Tove Wego, Morten Johansen. I tillegg var økonomileder Øyvind Bakken og Styreleder Cato Berg på valg. Alle hadde i forkant av årsmøte meddelt at de gjerne tar avløsning.

Valgkomiteen hadde også i år gjort en grundig jobb og de hadde følgende innstilling: Carsten Mathias Elbe og Linda Gustavsen som styremedlem (erstatter Liv Tove og Morten). Trond Brørby som ny leder for klubben. De hadde ikke klart å finne en ny økonomileder for klubben. Under møtet ble det fremmet et benkeforslag på ny leder av klubben. Grunnlaget for dette var at man ønsket å videreføre leders kompetanse en periode til og benytte denne til overlapping med ny leder. Forslaget ble vedtatt med 12 mot 1 stemme.

Det var ingen kommentarer mot øvrig innstilling. Sittende leder informere om at han måtte ha betenkningstid frem til mandag 1. april. Cato informerte sittende styre og valgkomiteen at han ikke ønsket å fortsette en periode til, men at han var villig til å være mentor for leder i en overgangsperiode.

Dette medfører at det må gjennomføres et nytt ekstraordinært årsmøte for å få landet nytt styre for klubben. Møtet avholdes onsdag 24. april kl 18 i sportskafeen. Agenda for møtet vil kun være valg av styre Referat fra forrige møte, saksliste for ekstraordinært årsmøte og revidert innstilling er sendt ut til registrerte medlemmer på mail (forutsatt at mailadresse er riktig).

Ved spørsmål ta kontakt med styret på mail jevnaker.if.skoyter@gmail.com

Mvh Styret

CAPS TITLE

 Våre samarbeidspartnere:

Jevnaker Kunstisbane 

 

Åpningsstider

Man-fre 10.00 - 21.00

Lør-søn 11.00 - 21.00

 

Åpningsstider Sportskafe

Tirsdag: 17.30 - 19.30

Lørdag: 12.00 - 16.00

Søndag: 12.00 - 16.00

 

Åpningsstidene gjelder så lenge kunstisbanen er åpen.

Treningstider

Tirsdag  18.00-19.30

Torsdag 18.00-19.30

Lørdag   10.00-11.30

Aktiviteter med puck i er ikke tillatt mens det pågår trening.

bottom of page