top of page

Jevnaker Skøyter Koronaretningslinjer November 2020

Koronavettregler, Jevnaker Skøyter Nov 2020

  • Jevnaker Skøyter er selv ansvarlig for at den organiserte aktiviteten er i henhold til de gjeldende retningslinjer fra NSF og NIF.

  • Ved all organisert trening skal det være en trener eller ansvarlig voksen til stede som sørger for at de gjeldende retningslinjer følges.

  • Ansvarlig trener for aktivitet skal ha navnelister på de som er til stede på treninger/arrangement/stevne.

  • For ordinære treninger anbefales det samling av maksimalt 10 personer i en gruppe. Flere slike grupper av maksimalt 10 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

  • Aktiviteten skal gjennomføres med 1-meters avstand. For utøvere under 20 år (barne- og ungdomsidrett) er det åpent for nærkontakt under trening og konkurranser innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region.

  • Garderober kan benyttes men avstandskravet på 1 meter opprettholdes også i garderoben.

  • Det er Antiback tilgjengelig i Garderobe og ved inngangsdør

  • Bruk av utstyr: Det anbefales håndvask før og etter bruk av fellesutstyr.

  • Foresatte henstilles til å ikke være til stede i Garderobe under trening for å begrense smitte, samt for å begrense krav til renhold etter hver gruppe. Hvis veldig unge løpere (under 11 år) trenger assistanse av foresatte, ved spesielle behov, bør dette avtales med trener. Jevnaker Skøyter må ha oversikt,samt kontaktinfo til alle som har vært tilstede på trening hvis smittesporing blir nødvendig.

Jevnaker Skøyter oppfordrer alle utøvere og foresatte til å ta dette kurset her på nett :

Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett. Idrettens koronavettkurs er et smittevernkurs for utøvere. Kurset er for utøvere fra 13 år og oppover og foreldre eller foresatte til utøvere opp til 12 år. Foresatte må legge inn egne barn i sin profil i Min idrett for at utøvere på 13-14 år skal kunne ta kurset. Kurset tar ca 10 minutter å gjennomføre Link til kurset her :

Jevnaker Skøyter

Trond Brørby

CAPS TITLE

 Våre samarbeidspartnere:

Jevnaker Kunstisbane 

 

Åpningsstider

Man-fre 10.00 - 21.00

Lør-søn 11.00 - 21.00

 

Åpningsstider Sportskafe

Tirsdag: 17.30 - 19.30

Lørdag: 12.00 - 16.00

Søndag: 12.00 - 16.00

 

Åpningsstidene gjelder så lenge kunstisbanen er åpen.

Treningstider

Tirsdag  18.00-19.30

Torsdag 18.00-19.30

Lørdag   10.00-11.30

Aktiviteter med puck i er ikke tillatt mens det pågår trening.

bottom of page